Criteris de Compra

  • Volem contribuir a la transformació del model agroalimentari actual.
  • Volem cooperar en xarxa a poc a poc i amb mesura
  • Volem conèixer bé l'origen dels productes que comprem
  • Volem comprar de manera sostenible.
  • Volem un transport sostenible
  • Volem comprar amb una relació qualitat/preu raonable.
  • El gust